VABILO

Spoštovani neodvisni kandidat za predsednika RS!

Na pobudo več neodvisnih kandidatov za predsednika RS na volitvah dne 23. okt. 2022 in skupno problematiko v zvezi s sistemsko diskriminacijo kandidatov, oz. kampanije za volitve s strani javnih medijev, javnih institucij ter obstoječe volilne zakonodaje, vam posredujem to vabilo na spoznavno srečanje, razgovor o skupni tematiki in možnosti dogovora o skupnem tvornem sodelovanju!  

———————————————————————————————————————————————————————–

Srečanje neodvisnih kandidatov s ciljem skupnega tvornega sodelovanja bo :

»V nedeljo dne 18. 09. 2022 v »Gostišču – Grad Vrbovec«, Savinjska cesta 4, Nazarje od 10.30 do 12.00 ure

Na linku mesto srečanja (spodaj):

https://zemljevid.najdi.si/podjetje/5473071001/gostisce-grad-vrbovec

https://dobregostilne.si/gostisce-grad-vrbovec

————————————————————————————————————————————————————————-

Za srečanje je rezerviran poseben prostor in ustrezna pogostitev vseh vabljenih, zato vas naprošam za odgovor, oziroma vašo potrditev sprejema tega vabila ter vaše udeležbe na srečanju!

V primeru vaše zasedenosti na naveden termin, ali vašo potrebo po dodatnih informacij, smo vam na voljo na tel. št.: 041 470 772 .  

Z iskrenimi željami in lepimi pozdravi,

Srečko PRISLAN

——————————————————————————————————————————————————————–

KRATKO OBVESTILO – srečanja – Nazarje, dne 18.9.2022

Spoštovani kandidati za predsednika RS!

Čestitke in zahvala vsem vabljeni kandidatom za predsednika RS, ki so se odzvali vabilu društva POMLAD na srečanje z dne 18.9.2022 v Nazarje na osnovi vabila z dne 16.09.2022 in tvorno ter zelo plodno sodelovanje!

Od deset vabljenih se je prvega srečanja udeležilo pet zainteresiranih in na njem prijetno ter koristno in tvorno sodelovalo s ciljem, da tvorno sodelujemo skupaj tudi v bodoče v dobro in korist vse prebivalcev Slovenije!

Na srečanju so navzoči podali svoja mnenja, predloge in stališča, kar bo posredovano javnosti s posebnim sporočilom!

Poleg koristnih predlogov in pobud kandidatov je bila soglasno izražena želja navzočih, da se na naslednje srečanje (predvidoma 24. 09.2022) povabi še tudi tiste, ki so se opravičili ali niso bili vabljeni, ker nismo razpolagali z vsemi kontaktnimi naslovi neodvisnih kandidatov za predsednika RS!

Med kandidati, ki so opravičili svojo odsotnost, zaradi neodložljivi obveznosti, je bil tudi kandidat g. Andrej Magajna, ki pozdravlja takšno pobudo in vse navzoče ter hkrati naproša organizatorja , da vsem navzočim in ostalim posreduje njegov pisni prispevek v nadaljevanju, kot sledi, citiram:

»Spoštovani!

Kolegom sem že sporočil, da bom v nedeljo še zadržan, cenjenim udeležencem srečanja pa bi rad sporočil sledeče:

Različne kandidatke, kandidati imami tudi sicer veliko skupnega. Nekdo bolj izpostavlja eno, drugi drugo. Sam sem dal npr. na vidno mesto boj proti sistemski korupciji in odpravo demokratičnih deficitov.

V tem trenutku pa bi se morali vsi povezati na projektu DEM – demokracije enakih možnosti !!

Vse razprave okoli enega in drugega volilnega sistema so nesmiselne, če je volilna kampanja nedemokratična !! Neenakost je že v različnih postopkih pri vlaganja kandidatur.

Glede kampanje pa bi morali

kot prvo:

– nujno uveljaviti to, da so k spoštovanju enake obravnave zavezani tudi zasebni mediji (npr. najvplivnejši 24UR POP TV). Njihova svoboda je le v odločitvi ali bodo spremljali volitve.

– In kot drugo: 

Reguliran bi moral biti tudi čas od razpisa volitev do uradne kampanje. Ravno v tem obdobju smo kandidati najbolj diskriminirani in ravno v tem obdobju se najbolj oblikuje javno mnenje.

Če teh sprememb ne bo, je kandidiranje nesmiselno. Razen, če nam gre za to, da nas ob siceršnji medijski blokadi nekdo opazi v tistih minutah (bolje rečeno sekundah) uradne kampanje na RTV. Glede drugih dominantnih zasebnih medijev pa še tega ne.

Prosim, da to stališče preberete na srečanju oz. seznanite udeležence

Z najlepšimi pozdravi

Andrej Magajna – 041 691 619« ,

konec citata

Med ostalimi zelo koristnimi pobudami in predlogi navzočih na srečanju je bila izražena tudi pobuda za primer, da jim, zaradi navedenih formalnih ovir in nezakonitosti v formalnem postopku pridobivanja podpore, ne uspe zbrati zahtevano število podpor za uradno vlogo svoje kandidature, bodo podprli neodvisnega kandidata, ki bo v svojim sodelovanjem izrazil največjo mero in sposobnost, kot skupni neodvisni kandidat, da zastopa in predstavi javnosti vse  podane zahteve in predloge v korist vseh prebivalcev Slovenije!!!

Do naslednjega e-sporočila in vabila za predvideno srečanje, želimo vsem najavljenim kandidatom za predsednika RS, veliko uspeha in tvornega dela pri zbiranju podpor in sodelovanju z vsemi, ki delujejo za skupno dobro, korist in napredek Slovenije! 

Z dobrimi željami in lepimi pozdravi,

Ekipa – Društva POMLAD

———————————————————————————————————————————————–

Posted by pomlad

Website: http://pomlad.eu

Dodaj odgovor