Učne delavnice za brezposelne

S tem programom lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje na področju socialnega podjetništva in si izboljšate možnosti za zaposlitev.

Praktično usposabljanje pri delodajalcih iz socialnega podjetništva

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi v učno delavnico?

Vključite se lahko, če ste pri nas prijavljeni med brezposenimi in izpolnjujete še vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • ste brezposelni najmanj dve leti,
 • imate končano največ osnovno šolo,
 • ste starejši od 55 let,
 • ste iskalec prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev brezposelni,
 • imate status invalida in niste vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo,
 • ste v programu oziroma po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
 • vam še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma ste v času pogojnega odpusta in vsaj 6 mesecev brezposelni,
 • ste član romske skupnosti, boste po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Pomembno:

Če boste vključeni v učno delavnico, bo bodoči delodajalec za vas lahko uveljavil še subvencijo za zaposlitev.

V učno delavnico se ne morete vključiti brezposelni, ki vam je pri istem delodajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in so ste prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev.
Kako se izvaja program?

Učna delavnica poteka kot 6-mesečno praktično usposabljanje pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ga zagotovi delodajalec:

 • Notranji mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 urmentorstva na mesec s ciljem, da pridobivate znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, značilne za delovno mesto, na katerem se usposabljate.
 • Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice. Pomaga vam premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.

Praktično usposabljanje v učni delavnici poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Učna delavnica traja največ 5 dni v tednu, praviloma od ponedeljka do petka, polni delovni čas.Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

​Vsa praktična usposabljanja morajo biti zaključena do 30. 9. 2019.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabilaPonudbe na povabilo lahko oddajo do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Usposabljate se lahko le pri delodajalcih, ki so z nami sklenili pogodbo o izvedbi učne delavnice, na podlagi katere jim za vas povrnemo upravičene stroške programa.
Kaj vam povrnemo za udeležbo v učni delavnici?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,50 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. napotitev na predhodni zdravniški pregled,
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program.

 

Na zdravniški pregled vas napoti delodajalec potem, ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi učne delavnice. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka učna delavnica, vas mora zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, in skleniti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.
Nazaj na seznam

Posted by pomlad

Website: http://pomlad.eu

Dodaj odgovor