Bodi med njimi tudi TI !!!

“Nikoli ne dvomi, da lahko majhna skupina ljudi, med katero si lahko tudi TI, spremeni sebe in svet ter pokaže pot v novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!”

“Vsaka stvar, ki obstaja – obstaja z razlogom, zato je potreben globlji uvid, da spoznamo njeno bistvo, kajti, če ne bi spoznali kaj je slabo, ne bi vedeli kaj je dobro!” (lucky)

Kaj je posledica nasprotovanja?

Vsaka palca ima dva konca in takšno je tudi življenje!
Osebno se v večini razmišljanja strinjam s tistimi s katerimi imamo skupno zasnovo življenja v ljubezni!
Toda, osebno nobeni stvari ne nasprotujem, ampak sem vedno za novo in boljše, kar pomeni, da staro in slabo zavračam, ker me sploh ne zanima. Kaj to pomeni? To pomeni, da staro dobro sprejemam, kot temelj na katerem gradim “novo in boljše”!

Vprašanje je seveda, zakaj ne nasprotujem?

Vsaka stvar, ki obstaja – obstaja z razlogom, zato je potreben globlji uvid, da spoznamo njeno bistvo, kajti, če ne bi spoznali kaj je slabo, ne bi vedeli kaj je dobro!

Zanimivo dejstvo je, da vsi, ki se povezujejo (levi ali desni, naši ali vaši, mladi ali stari, moški ali ženske,…..) že v osnovi delajo napako, kajti začetnemu povezovanju običajno na koncu sledi ločevanje!

Sodelovanje pomeni ciljno povezovanje!

Zakaj bi se torej morali povezovati, če sledi po naravnih zakonih temu povezovanju, le ločevanje?

Kako rešit ta problem v vsakdanjem življenju? Žal tega problema ne rešuje nobena levica ali desnica ali do sedaj znan družben sistem iz zgodovine človeške družbe.

Na delavnici kritičnih misli o novem družbenem sistemu Bio-humanizmu smo si zastavili tudi to vprašanje in problem. In kakšen je bil skupni rezultat kritične diskusije in odgovor na vprašanje ter rešitev tega problema?

Če si neka skupina ljudi ali skupnost, kot primer svobodna skupnost (ne država), zastavi skupni cilj, ni nobene potrebe po povezovanju in ločevanju, kajti bistvo za dosego tega cilja je SODELOVANJE in ne povezovanje in ločevanje!

Ko dosežemo na primer v delovnem procesu skupni cilj si zastavimo novega in spet sodelujemo (brez povezovanja in ločevanja), saj nas veže skupni cilj (interes) in zadovoljstvo ob skupnem doseženem rezultatu!

Kaj je še bolj pomembno bistvo sodelovanja (ne povezovanja in ločevanja) od konkretnega rezultat ali cilja tega sodelovanja?

Sodelovanje, ne glede na načrtovan in doseže skupni cilj, ustvarja trajno dva temeljna pogoja za svobodno skupnost in to sta medsebojno

“ZAUPANJE in SPOŠTOVANJE!”

Modrost življenja iz narave pravi, da “ni problem življenja sodelovanje, ampak tisto čemur pravimo nasprotovanje”, saj ni nujno, da tisti, ki ne sodeluje tudi nasprotuje, kajti dokler neko stvar ne poznaš ali ne razumeš ji težko nasprotuješ, vendar dokler ne najdeš in sprejmeš boljše, si žrtev obstoječega!

Brez zaupanja in spoštovanja, ni zdrave in svobodne skupnosti!

Nasprotovanje je temelj “konflikta”
in
Sodelovanje je temelj “sožitja”

“OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!”

http://www.publishwall.si/sprislan/post/500580/sodelovanje

https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-portret/174462539

Dr. Andrej Gosar

(klikni za video!!!)

Posted by pomlad

Website: http://pomlad.eu

Dodaj odgovor