Ukradena prihodnost mladine sreda, 28. oktober 2015, 15:06 Brez nevladnih organizacij iz mladinskega sektorja bi bili mladi Slovenci in Slovenke še bolj prepuščeni sami sebi. Izobraževanje, praktične izkušnje, mednarodne izmenjave usposabljanje na delovnem mestu, študijska praksa so le nekatere v nizu dejavnosti, s katerimi nevladniki polnijo luknje, ki jih država s svojim uradniškim aparatom ne…


»Zagotovimo si hrano za jutri« Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 V skladu z načeli trajnostnega razvoja kmetijstva so z Resolucijo določeni naslednji strateški cilji: a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in pridobivanja prehrambenih produktov. c) Trajnostna…


Evropa stavi na zadruge Čeprav imamo Slovenci že 140-letno zgodovino zadrug od Janeza Evangelista Kreka dalje in so bile te v času socializma razumljene kot jugoslovanski ekvivalent kolhozov, se zdi, da je res šele kriza znova popularizirala ta način gospodarskega združevanja. “Zadružništvo se je najbolj razvijalo v času kriz. Tudi danes, ko se srečujemo s…


Mednarodna konferenca za “socialno skrbstvo” Na konferenci »Začnimo zdaj.« so udeleženci razpravljali o pomenu »oskrbovalcev« – ljudi, ki skrbijo za svoje bolne družinske člane, njihovih potrebah in odnosu družbe do njih ter predstavili primere dobre prakse iz Irske. V petek, 21. marca 2014, je v dvorani šport centra Prodnik na Ljubnem ob Savinji potekala konferenca…